El Laboratori de Citologia Hematològica de l’HUB, plenament actiu a la seva nova ubicació