Com omplir la farmaciola emocional per recuperar-se de l’impacte de la pandèmia