Health education

  • La Unitat Funcional d'Endocrí i Diabetis compta amb dues aules de salut. Una està ubicada a la unitat 13-2 de l'Edifici Principal i funciona de dilluns a divendres de 12 a 13 hores per a pacients i familiars que reben educació sanitària com un element més del seu seguiment terapèutic. L'altra està ubicada a la planta 2 mòdul 21 de l'edifici de Consultes Externes i dona una atenció integral al pacient amb diabetis tipus I. En aquesta aula es fa educació sanitària a pacients portadors d'infusors continus d'insulina, reeducació diabetològica a pacients amb diabetis amb mal control i suport en les noves tecnologies per al control de la diabetis.
Diabetis HUB

  • El programa d’educació sanitària adreçada als familiars i/o cuidadors de les persones afectades d’una hemorràgia subaracnoidal (HSA) s'imparteix a l’Aula Miranda, a la planta 9 de l'Edifici Principal. La informació es planteja de manera personalitzada establint un espai d’escolta i resolució de dubtes amb suport Power Point. Ocasionalment també es presenta al pacient a peu de llit si el seu estat ho permet. Els objectius són donar a conèixer la malaltia, fomentar hàbits saludables, proporcionar suport emocional davant l’aparició brusca de la malaltia, capacitar a la família i cuidadors per tenir cura d’una persona amb HSA a domicili i conèixer diferents suports a l’alta. 
Hemorràgia cerebral HUB

Complementàriament a la seva activitat assistencial transversal (consulta monogràfica de patologia intersticial, hospital de dia de Pneumologia, exploracions complementàries, hospitalització, laboratori de recerca, determinacions genètiques, avaluació de resposta cel•lular...), la Unitat Funcional d’Interstici Pulmonar (UFIP) organitza iniciatives d’educació sanitària a la comunitat com ara xerrades informatives dirigides a pacients, familiars, professionals i persones interessades en aquestes malalties. A les sessions, s’amplia mitjançant amb presentacions, converses i debats la informació que s’ofereix als pacients en la consulta sobre qüestions del seu interès, com ara la rehabilitació respiratòria, l’educació en tècniques d’estalvi d’energia, la revisió de l’estat vacunal, la detecció precoç de problemes de nutrició, o l’abordatge de les necessitats socials que acompanyen els malalts complexos. Aquestes sessions s’han celebrat a la sala d’actes de l’Hospital Universitari de Bellvitge.
La UFIP també organitza un programa pioner d’exercici físic adaptat que inclou la realització de marxes nòrdiques i que pretén consolidar eines i rutines que millorin la qualitat de vida diària del pacient.

Més informació sobre la unitat
 

Fibrosi pulmonar HUB

  • L'Hospital té un programa d’educació sanitària adreçada a les persones afectades d’una malaltia vascular cerebral i als seus familiars i cuidadors. El Programa està consensuat amb el Pla Director de la Malaltia Vascular i el presenten  setmanalment infermeres expertes de l’ àrea a l’Aula Miranda, a la planta 9 de l'Edifici Principal. Els objectius són donar a conèixer la malaltia, fomentar hàbits saludables, controlar els factors de risc per prevenir la malaltia, capacitar a la família i cuidadors per tenir cura d’una persona amb ictus a domicili i conèixer diferents suports a l’alta. 
Ictus HUB

  • Les infermeres clíniques de les Unitats Funcionals Interdisciplinàries Sociosanitàries (UFISS)  de Geriatria organitzen mensualment una sessió d’ajuda dirigida a  cuidadors i familiars de pacients grans fràgils ingressats a l'hospital per implicar-los en tot el procés millorant la qualitat assistencial i la seguretat del pacient. En aquestes sessions s'aborden aspectes com l'eliminació urinària, la inestabilitat i les caigudes, l'estrenyiment, el deteriorament cognitiu, el dèficit visual i auditiu, l'alimentació, les mesures de seguretat, la mobilitat i la higiene. Les sessions tenen lloc a l'Aula Clínica de la planta 7, unitat 1, de l'Edifici Principal, de 12 a 13 hores. La propera serà el 18 de desembre. Podeu demanar més informació al telèfon 93 260 70 83. 
Persones grans ingressades HUB