Aparato Digestivo

Presentación

El Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario de Bellvitge tiene como misión atender la población adulta con patología digestiva y darle asistencia sanitaria especializada en régimen de urgencias, hospitalización y ambulatorio. 

El objetivo del servicio es el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades digestivas, pero también la promoción y diseño de programas innovadores y de alta complejidad como el tratamiento de enfermedad inflamatoria intestinal, el manejo de la insuficiencia hepática aguda, el trasplante hepático y la aplicación de tratamientos endoscópicos de alta complejidad. El Servicio desarrolla investigación y docencia de pregrado, posgrado y formación continuada. Todas sus actividades se orientan a satisfacer las necesidades y expectativas sanitarias de la población, con criterios de equidad, máxima eficiencia y calidad, gracias al compromiso activo de todo su equipo de profesionales. 

Aspectos relevantes

 • Patologia esofàgica
 • Hemorràgia digestiva alta, baixa o d’origen obscur
 • Malaltia inflamatòria intestinal
 • Colitis ulcerosa
 • Malaltia de Crohn
 • Colitis microscòpica
 • Control i seguiment patologia neoplàsica colorectal
 • Avaluació del risc de carcinoma colorectal 
 • Clínica d'alt risc
 • Priorització de colonoscòpies
 • Proctologia, amb tractament no quirúrgic de la patologia benigna anorectal  
Maneig de les malalties del tub digestiu HUB

Endoscòpia diagnòstica

 • Endoscòpia digestiva alta i colonoscòpia 
 • Enteroscòpia/càpsula*
 • Cromoendoscòpia vital*
 • Ecoendoscòpia sense o amb punció guiada

Endoscòpia terapèutica

Extirpació de lesions

 • Polipectomia (simple i complexa)*
 • Mucosectomia i extirpació de tumors subepitelials*

Hemostàsia de lesions sagnants

 • Injecció de substàncies: adrenalina, alcohols, adhesius
 • Electrocoagulació
 • Mecànica: clips, bandes elàstiques
 • Pols hemostàtic

Extracció de cossos estranys
Dilatació d’estenosis, i tractament d'acalàsia
Pròtesis en patologia benigna i maligna*
Tancament de perforacions i segellatge de fístules i dehiscències*
Tractament del diverticle de Zenker*
Tractament de l’esòfag de Barrett: resecció endoscòpica de mucosa, radiofreqüència*
Colangiopancreatografia endoscòpica*
Ecoendoscòpia terapèutica*

 • Terapèutica vascular
 • Bloqueig/neuròlisi del plexe celíac
 • Injecció: toxina botulínica, ablació de lesions quístiques, antitumorals
 • Drenatge transmural de col•leccions (necrosectomia); biliar i pancreàtic
 • Creació d'anastomosis internes transmurals
Endoscòpia diagnòstica i terapèutica HUB

 • Insuficiència hepàtica aguda
 • Cirrosi hipàtica i les seves complicacions
 • Malalties tumorals hepàtiques: carcinoma hepatocel•lular, colangiocarcinoma
 • Maneig de la hipertensió portal i les seves complicacions
 • Hepatitis cròniques virals (B i C)
 • Malaltia hepàtica relacionada amb l’alcohol
 • Trasplantament hepàtic
 • Indicació i estudi candidats
 • Seguiment dels pacients trasplantats
 • Malalties hepàtiques d’origen autoimmune: hepatitis autoimmune, colangitis biliar primària, colangitis esclerosant primària
Maneig de les malalties del fetge HUB

 • Manometria esofàgica i anorectal
 • pH-metria 24 hores
 • Test de l'alè
 • Elastografia hepàtica
Proves funcionals HUB

Màsters i cursos acreditats

Ubicació

Edificio Principal del Hospital Universitario de Bellvitge 

c/ Feixa Llarga, sn.

08907 Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Planta 6

Teléfono 93 335 70 11