Dia Mundial de l’Aigua: un estudi de l’HUB analitza l'ús de l’aigua calenta contra la legionel·la

-

Concidint amb el Dia Mundial de l'Aigua, us informem que recentment han estat publicats a la revista Water Research, d'elevat factor d'impacte, els resultats del programa de control ambiental de legionel·la de l’HUB, liderat per la Dra. Laura Gavaldà, facultativa de Medicina Preventiva i Salut Pública.

L’estudi ha analitzat al llarg de vuit anys l’efectivitat de la temperatura de l’aigua calenta sanitària per reduir la colonització de legionel·la en la xarxa de l’hospital. Una de les principals troballes ha estat constatar que la temperatura exigida per la legislació vigent és insuficient per a assolir un bon control ambiental, i que és necessari assolir una temperatura mínima de 55ºC en els punts d’ús d’aigua calenta si es vol minimitzar la proliferació del bacteri.

L’estudi també ha evidenciat la importància de mantenir en un bon estat la xarxa de l’aigua sanitària, eliminant canonades velles i punts sense ús. Amb el control de la temperatura i el sanejament de les instal·lacions, s’ha assolit un bon control ambiental de legionel·la sense necessitat d’afegir tractaments químics addicionals.

El programa control ambiental de legionel·la de l’HUB es va posar en marxa l’any 2005 i en són responsables l’equip d’higiene hospitalària i la Unitat de Manteniment de l’HUB, que treballen en col·laboració.

  • dia mundial de l'aigua_ un estudi de l'hub analitza l'us de l'aigua calenta contra la legionela_hub