Salutec@t

Un nou model assistencial per a pacients crònics basat en la telemedicina i la gamificació

L’envelliment de la població i l’increment constant del nombre de pacients crònics han forçat els sistemes de salut a redefinir els seus models d’assistència. Aquests nous models han de ser sostenibles, centrats en el pacient i han d’adequar-se a les noves realitats socials que ens esperen en els pròxims anys.

És en aquest escenari que s’està desenvolupant el projecte d’innovació Salutec@t, un nou model assistencial per a pacients crònics basat en la telemedicina. Fruit de la col·laboració entre el Consorci Sanitari Integral i l’Institut Català de la Salut, el projecte té una visió territorial i integral (centrada en el pacient) i integradora (implicant diferents nivells assistencials).

Salutec@t es materialitza en una plataforma tecnològica que habilita la prestació de serveis assistencials no presencials, alhora que forja un nou model de relació entre professionals de la salut i la ciutadania. En concret, Salutec@t s’ha enfocat en la detecció precoç de senyals i símptomes de descompensació de la Insuficiència Cardíaca, fent possible un abordatge proactiu i preventiu per a pacients de l’Atenció Primària Metropolitana Sud.

Mitjançant una aplicació mòbil, els pacients poden ser monitoritzats de manera telemàtica mitjançant qüestionaris clínics intel·ligents i el seguiment de biomarcadors rellevants com la pressió arterial, la freqüència cardíaca i el pes. L'aplicació no només ofereix informació i consells personalitzats, sinó que també proposa reptes i jocs amb un enfocament gamificat, tot buscant potenciar la millora de la qualitat de vida dels pacients.

Objectius

Imagen
Projecte Salutec@t
  • Posar el pacient al centre de la seva atenció sanitària, el que implica capacitar-lo perquè prengui el control del seu estil de vida amb eines d’autocura i foment d’hàbits saludables per millorar resultats de salut i qualitat de vida. 
  • Possibilitar una millor comunicació entre els actors del sistema de salut, amb un canvi de model de relació.
  • Aconseguir un ús més eficient dels recursos disponibles del sistema de salut.
  • Crear un model d’atenció a la cronicitat que serveixi com a marc de referència extrapolable a la resta de territoris, basat en la medicina personalitzada i que alhora promogui el desenvolupament tecnològic, la innovació i la recerca de qualitat.

Solució

Imagen
Projecte Salutec@t

Salutec@t es basa en tres pilars: ·

  • Telemonitorització, amb alarmes i notificacions. ·
  • Empoderament del pacient i persones cuidadores, amb continguts personalitzables i diferents formats de jocs per educar en hàbits i estils de vida saludables. 
  • Comunicació entre professionals, però també entre professionals i pacients/persones cuidadores.

Proposta de valor

Imagen
Projecte Salutec@t
  • Prestació de serveis assistencials no presencials per a pacients crònics.
  • Nou model de relació entre professionals de la salut i la ciutadania, gràcies a l’impuls de la telemedicina i formats telemàtics.
  • Gamificació que permet al pacient rebre retroaccions sobre les seves accions i millorar el coneixement de la seva patologia o altres aspectes relacionats amb la salut (alimentació, hàbits saludables...).

El projecte en xifres

1,2
milions d'euros d'inversió
121
pacients
1
hospital de referència (Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi)
2
centres d'Atenció Primària; 1 de l'ICS i 1 CSI

La plataforma tecnològica

Imagen
Projecte Salutec@t

El projecte Salutec@t se sustenta sobre una plataforma tecnològica de serveis en telemedicina que ha de permetre la telemonitorització, l’ús de la gamificació, així com la implementació de canals de comunicació entre professionals i professionals i pacients/persones cuidadores, així com la formació d’equips tècnics i assistencials.

Finançament

Imagen
logo ue
Imagen
generalitat de catalunya

Salutec@t s’emmarca en el programa de Projectes de Compra Pública d’Innovació dins el Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT), subvencionat pel Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 2014-2020

Equip del projecte

Líder Clínica. Equip Gestió de la Cronicitat. SAP Baix Llobregat Centre
Infermera CAP El Pla (Sant Feliu de Llobregat
Infermera Clínica Territorial Sap Baix Llobregat Centre

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: