Taxes vigents

Assaigs clínics amb medicaments

Protocol inicial             3.070 €

Modificació substancial    980 €

Assaigs clínics amb productes sanitaris

Protocol inicial             3.070 €

Modificació substancial    980 €

Estudis postautorització observacionals amb medicaments o productes sanitaris

Protocol inicial             1.225 €

Modificació substancial    370 €

Altres projectes d’investigació

Protocol inicial             1.225 €

Modificació substancial    370 €

 

Les taxes publicades no contenen IVA (21%).

En el cas d’estudis promoguts per investigadors independents SENSE cap tipus de finançament económic NO s’aplicarán taxes en concepte d’avaluació.

En el cas d’estudis promoguts per investigadors independents AMB finançament económic privat, s’aplicaran com a norma general les taxes establertes.

Per a consultes sobre facturació, contactar amb facturacio@idibell.cat