Gin-ERAS

Transformant la cirurgia ginecològica d'alta complexitat amb innovació en processos, tecnologia i gestió

Per a processos d’alta complexitat ginecològica, l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) atén més de dos milions d’habitants de Catalunya. De fet, el Servei de Ginecologia de l’HUB és un dels 22 centres europeus qualificats d’excel·lència en la realització de cirurgia complexa del càncer d’ovari i, més en concret, l’únic a Catalunya i un dels tres a l’Estat.

En aquest context, neix el projecte Gin-ERAS. Es tracta d’una iniciativa innovadora per transformar el model clàssic assistencial quirúrgic per a processos d'alta complexitat ginecològica -cirurgia oncològica de mama, cirurgia oncològica ginecològica i cirurgia de reparació de patologia de sòl pelvià- cap a un nou procés multimodal, centrat en el pacient, amb l'objectiu de garantir una atenció completa i integrada que afavoreixi l'efectivitat i la qualitat dels resultats.

Per tal d'aconseguir aquesta transformació del model assistencial, el projecte persegueix tres objectius principals: la innovació de procés, la innovació tecnològica i la innovació de gestió. A través de la implementació de tecnologia i equipament innovador, es busca millorar la qualitat i seguretat clíniques, promoure abordatges mínimament invasius i incorporar eines de simulació virtual per a una planificació més precisa de les cirurgies d'alta complexitat.

La gestió del projecte també és un element clau per al seu èxit, amb l'ús de sistemes d'informació específics per a la implantació, l'anàlisi objectiva de resultats sobre el pacient, i l'estudi econòmic de cost-eficiència amb possible escalabilitat. S'introdueixen eines de gestió clínica, que inclouen l'avaluació dels nivells d'adherència a les guies de pràctica clínica ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) i indicadors que mesuren els resultats directes sobre els pacients.

Objectius

Imagen
Gin-ERAS HUB

1. Innovació de procés: Transformació del model assistencial quirúrgic en procediments ginecològics d'alta complexitat amb enfocament integral i personalitzat, optimitzant actes clínics i assistencials amb un equip d’atenció multidisciplinari.

2. Innovació tecnològica: Introducció de tecnologia i equipament innovador per millorar la qualitat i seguretat clíniques, fomentar abordatges mínimament invasius, i incorporar simulació virtual, amb col·laboracions en xarxes d'excel·lència nacionals i internacionals.

3. Innovació de gestió: Gestió eficient del projecte amb sistemes d'informació específics, avaluar resultats assistencials i percebuts pels pacients, estudiar la cost-efectivitat, implementar eines de gestió clínica i crear nous rols professionals per a la sostenibilitat i millora del procés.

 

Solució

Imagen
Gin-ERAS HUB

El programa Gin-ERAS és una solució integral i multimodal que busca millorar els resultats en procediments quirúrgics d'alta complexitat. Comença des del diagnòstic, prenent en compte les necessitats individuals del pacient per evitar complicacions i optimitzar el tractament en totes les etapes de la cirurgia.

Un aspecte clau de la solució és la creació d'un grup de treball multimodal amb equips multidisciplinaris, on la figura de la Infermeria de Procés actua com a coordinador, fomentant una atenció integral, coordinada i eficient entre els diferents professionals i especialitats.

Proposta de valor

Imagen
Gin-ERAS HUB
  • Millora dels processos clínics i optimització dels processos de suport (patient flow), gràcies a la metodologia Lean.
  • Incorporació d’equips tecnològics:
  1. Plataforma ecogràfica d’alta resolució en estudis ecogràfics d’obstetrícia i ginecologia
  2. Electrogenerador per a bisturí de plasma-argó
  3. Equip de LASER de CO2 adaptat per a l’ús ginecològic
  • Millora dels resultats sobre pacient i el seu empoderament
  • Propostes d’incorporació d’avenços tecnològics que fomentin la cirurgia de mínima invasió

El projecte en xifres

1000
pacients
+50
professionals implicats
4
equips d'alta tecnologia

Finançament

Imagen
Gin-ERAS HUB
Imagen
generalitat de catalunya

Gin-ERAS s’emmarca en el programa de Projectes de Compra Pública d’Innovació dins el Sistema Sanitari Integral d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT), subvencionat pel Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de Catalunya 2014-2020.

Equip del projecte

Cap de Servei de Ginecologia de l’Hospital de Bellvitge
Coordinador ERAS Hospital de Bellvitge. Infermer de Pràctica Avançada.
Cap de Secció de Ginecologia de l’Hospital de Bellvitge
Cap de Secció de Ginecologia de l’Hospital de Bellvitge
Facultatiu del Servei de Ginecologia de l’Hospital de Bellvitge
Facultatiu del Servei de Ginecologia de l’Hospital de Bellvitge
Facultatiu del Servei de Ginecologia de l’Hospital de Bellvitge
Facultatiu del Servei de Ginecologia de l’Hospital de Bellvitge
Facultatiu del Servei de Ginecologia de l’Hospital de Bellvitge
Facultatiu del Servei de Ginecologia de l’Hospital de Bellvitge
Facultatiu del Servei de Ginecologia de l’Hospital de Bellvitge
Fisioterapeuta de l’Hospital de Bellvitge
Infermera ERAS Ginecologia de l'Hospital de Bellvitge
Tècnic d'Avaluació i Qualitat de l'Hospital de Bellvitge
Tècnic del Departament de Sistemes d'Informació de l'Hospital de Bellvitge
Tècnic del Departament de Sistemes d'Informació de l'Hospital de Bellvitge
Desenvolupament Professional i Gestió del Talent. Direcció de Persones
Compres i Logística de l'Hospital de Bellvitge
Secretària del Servei de Ginecologia de l'Hospital de Bellvitge
Project Manager de Medtronic
Coordinadora de la Unitat de Dietètica i Nutrició
Dietista del Servei d'Endocrinologia i Nutrició
Dietista del Servei d'Endocrinologia i Nutrició

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: