eOSS

Big Data, Intel·ligència Artificial i Machine Learning per millorar la gestió de la Insuficiència Cardíaca

Més del 2% de la població catalana pateix Insuficiència Cardíaca (IC), un autèntic problema de salut pública. De fet, el maneig d’aquesta malaltia crònica suposa per al sistema de salut un dels majors reptes sanitaris, organitzatius i econòmics actuals i de futur per la seva complexitat clínica, l’impacte en la qualitat de vida dels pacients i la càrrega de recursos. En concret, la IC representa la primera causa d’ingrés als hospitals d’aguts a Catalunya.

Com a resposta, el projecte eOSS (eHealth-based Operative Support System) planteja una transformació fonamental dels processos assistencials de la Insuficiència Cardíaca. Aquest procés duu implícita una implicació i una col·laboració activa dels professionals i líders clínics tant de l’àmbit de l’Atenció Primària, hospitalari com sociosanitari.

Com a element definitori, eOSS incorpora les ciències computacionals avançades (Big Data, Intel·ligència Artificial i Machine Learning), a més d’innovacions diagnòstiques i d’atenció al pacient en un context de cronicitat d’alt cost, com és el cas de la Insuficiència Cardíaca. La capa digital afegida a l’element de transformació real de l’atenció als pacients i el treball coordinat entre nivells assistencials ha de suposar una millora d’eficiència i dels resultats de salut.

Segons els resultats preliminars, aquesta transformació de l’abordatge integral de l’atenció a la Insuficiència Cardíaca ha suposat que a l’àmbit territorial Metropolitana Sud s’hagi reduït un 20% la mortalitat i l’hospitalització en aquests pacients respecte a la mitjana del sistema de salut català. A més, s’estima que el projecte eOSS suposa un potencial d’estalvi de fins a 6 milions d’euros anuals, evitant ingressos i reduint l’ús de recursos. eOSS està impulsat per la Unitat Multidisciplinària d’Atenció a la Insuficiència Cardíaca Comunitària (UMICO) de la Gerència Territorial Metropolitana Sud de l’ICS. En concret, neix en el marc del Programa d’Insuficiència Cardíaca Comunitària de l’Hospital Universitari de Bellvitge, que es posa en marxa l’any 2017.

Objectius

Imagen
UMICO HUB
 • Dissenyar, implantar i avaluar l’efectivitat i l’eficiència d’una solució tecnològica innovadora basada en la nova salut digital (eOSS: eHealth-based Operative Support System).
 • Implementació d’un nou model d’atenció integral i integrada per a pacients amb Insuficiència Cardíaca, una malaltia crònica d’alt cost per al sistema de salut.
 • Millora de la continuïtat assistencial, millora de l’estat de salut dels pacients i optimització de l’ús dels recursos del sistema, mitjançant un model multidisciplinari transversal i amb l’ús de la nova salut digital (Big Data, Intel·ligència Artificial i Machine Learning).

Solució

Imagen
Projecte eOSS HUB
 • Re-enginyeria de processos basada en el Model d’Atenció Crònica, mobilitzant professionals de l’àmbit de l’Atenció Primària i de l’Hospital, i generant un model de gestió promogut per infermeria de pràctica avançada.
 • Atenció estructurada amb intervencions més proactives buscant equitat i qualitat.
 • Reforç de la continuïtat assistencial amb la transversalització dels processos d’atenció.
 • Telemedicina i mHealth per a la gestió remota dels pacients.
 • Xarxes de comunicació basades en les TIC.
 • Empoderament del pacient basat en la eHealth.
 • Intel·ligència artificial:

          o Disseny d’arquitectura de dades que donarà suport al model d’atenció.

          o Creació d’un sistema de suport a la presa de decisions (eOSS).

          o Desenvolupament de models predictius basats en IA per anar cap a una medicina de precisió predictiva i un sistema de salut que aprèn d’ell mateix.

Proposta de valor

Imagen
Projecte eOSS HUB
 • Millora dels resultats en salut que s’afegeixen als obtinguts amb la reenginyeria analògica en qualitat de vida, mortalitat i ús de recursos del sistema de salut en IC.
 • Pacients més empoderats i amb millor experiència assistencial gràcies a la salut centrada en la persona.
 • Lideratge dels professionals de la salut, tant de l’Atenció Primària com de l’Hospital, que esdevenen actors del canvi, més satisfets amb la seva tasca i implicats en la millora del sistema.
 • Sistema sanitari més eficient i sostenible gràcies a una millor gestió clínica i la transformació digital.

El projecte en xifres

6
milions d’euros anuals de potencial estalvi per al sistema de salut català
12%
reducció de la mortalitat de pacients d’IC
40%
reducció de la re-hospitalització
+500
pacients inclosos al procés d’IC amb la nova trajectòria clínica digital

La plataforma tecnològica

Imagen
Projecte eOSS HUB

L'aplicació per a la telemonitorització utilitzada per les infermeres per al control del pacient durant la fase vulnerable (6 mesos després de l’alta hospitalària) és la plataforma PIRENe (Plataforma per a la provisió de tele-Intervenció, monitorització Remota i Empoderament a persones amb malaltia cròNica basada en l’eHealth).

Mitjançant una aplicació mòbil connectada a un tensiòmetre i una bàscula digital, es recullen diàriament les dades biomètriques (pes, pressió arterial, freqüència cardíaca) recollides dels pacients d’IC. En paral·lel, el pacient respon a diari un qüestionari de 8 preguntes sobre el seu estat de salut actual i com ha passat la nit anterior. Gràcies a disposar d’aquestes dades, l’equip mèdic pot actuar o donar indicacions al pacient per prevenir problemes cardíacs, hospitalitzacions i reingressos, així com valorar si el pacient ha assolit objectius terapèutics.

Finançament

Imagen
Logo ICS

Projectes de Transformació Digital – Institut Català de la Salut

Equip del projecte

Cap del Servei de Cardiologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge i cap del grup de recerca en Malalties Cardiovasculars Bio-Heart de l’IDIBELL
Cardiology Business & Innovation Manager de l’Àrea de Malalties del Cor de l’Hospital Universitari de Bellvitge, Research Assistant IDIBELL i Scientific and Administration Support CIBER-CV
Facultativa especialista de la Unitat Multidisciplinària d’Insuficiència Cardíaca Comunitària de l’Hospital Universitari de Bellvitge i investigadora de l’IDIBELL
Infermera de pràctica avançada del Servei de Cardiologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge i investigadora de l’IDIBELL
Directora a la Direcció d’Atenció Primària (DAP) Metropolitana Sud de l’ICS
Metgessa d’Atenció Primària al CAP Just Oliveras – EAP Sant Josep de l’Hospitalet de Llobregat i referent d’Insuficiència Cardíaca al SAP Delta.
Infermera de pràctica avançada del Servei de Cardiologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge i investigadora de l’IDIBELL
Facultatiu especialista de la Unitat Multidisciplinària d’Insuficiència Cardíaca Comunitària de l’Hospital Universitari de Bellvitge i investigador de l’IDIBELL
Facultatiu especialista de la Unitat Multidisciplinària d’Insuficiència Cardíaca Comunitària de l’Hospital Universitari de Bellvitge i investigador de l’IDIBELL
Facultatiu especialista de la Unitat Multidisciplinària d’Insuficiència Cardíaca Comunitària de l’Hospital Universitari de Bellvitge i investigador de l’IDIBELL
Facultativa especialista de la Unitat Multidisciplinària d’Insuficiència Cardíaca Comunitària de l’Hospital Universitari de Bellvitge i hospitalització i investigadora de l’IDIBELL
Facultatiu especialista de la Unitat Multidisciplinària d’Insuficiència Cardíaca Comunitària de l’Hospital Universitari de Bellvitge i investigador de l’IDIBELL
Infermera de pràctica avançada del Servei de Cardiologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge i investigadora de l’IDIBELL
Facultativa especialista de la Unitat Multidisciplinària d’Insuficiència Cardíaca Comunitària de l’Hospital Universitari de Bellvitge i investigadora de l’IDIBEL
Facultatiu especialista de la Unitat Multidisciplinària d’Insuficiència Cardíaca Comunitària de l’Hospital Universitari de Bellvitge i investigador de l’IDIBELL
Metgessa d’Atenció Primària al CAP Just Oliveras – EAP Sant Josep de l’Hospitalet de Llobregat.

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: