El Servei de Cirurgia Toràcica comparteix la seva expertesa en cirurgia robòtica i de la via aèria principal

-

El Servei de Cirurgia Toràcica de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) ha organitzat el passat 19 de juny la I Jornada Formativa en Tractament Quirúrgic de la Patologia de Via Aèria Principal i Cirurgia Robòtica, àmbits en els quals atresora una àmplia experiència, amb més de 385 cirurgies robòtiques realitzades en els darrers quatre anys.

La jornada, coordinada pel Dr. Francisco Rivas, s’ha desenvolupat de forma simultània a dos quiròfans, amb dues intervencions complexes: una resecció cricotraqueal amb tiroidectomia total en una persona portadora de cànula de traqueostomia (secundària Covid-19) arribada d'una altra comunitat autònoma, i una lobectomia superior dreta per abordatge robòtic multiRATS.

El Servei de Cirurgia Toràcica és un dels serveis pioners i amb més experiència en la cirurgia robòtica a tot l'Estat. A més, té una consolidada expertesa en la Cirurgia de la via aèria principal (cricotraqueal), amb un programa de cirurgia traqueal que es va iniciar a finals dels anys 80 i que en els darrers 5 anys ha incrementat la seva activitat un 300%, amb un augment tant en la complexitat com en el nombre de procediments realitzats.

“Des del Servei de Cirurgia Toràcica, volem agrair a tot el personal implicat de l'Hospital Universitari de Bellvitge per la col•laboració, en especial als membres d'Anestèsia, Pneumologia intervencionista i Infermeria que han participat a la jornada, així com a l'equip de Cirurgia Toràcica del Hospital Clínic de Valladolid per remetre'ns aquest cas de cirurgia cricotraqueal d'alta complexitat”.