El Dr. Lluís Arias s’incorpora al Saló de la Fama internacional dels retinòlegs

-

El Dr. Lluís Arias, cap de la secció de retina del Servei d’Oftalmologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge, ha estat inclòs al Retina Hall of Fame (RHOF), una iniciativa impulsada per professionals amb l’objectiu de reconèixer el paper innovador i de lideratge en el camp de la recerca, la docència, el diagnòstic i el tractament de malalties de la retina per part d’oftalmòlegs de tot el món.

El principal objectiu d’aquest consell internacional d’oftalmòlegs és promoure l’avanç en el diagnòstic i tractament dels trastorns de la retina mitjançant programes educatius, recolzant projectes de recerca i publicant i difonent els sues resultats.

La incorporació del Dr. Arias al RHOF suposa un nou reconeixement a l’expertesa del Servei d’Oftalmologia de l’Hospital de Bellvitge. El Servei compta amb cinc CSUR (Centres, Serveis i Unitats de Referència) per a l’atenció de diferents patologies oculars, reconeguts pel Ministeri de Sanitat, fet que reforça el seu caràcter de referència en l’atenció oftalmològica d’alta complexitat. El darrer d’ells fa referència a les Distròfies Hereditàries de Retina (DHR), compartit amb l’Hospital Sant Joan de Déu.

També forma part dels ERN (European Reference Network) de tumors intraoculars i distròfies retinals.