Antiga escola d'infermeria
Banc de Sang i Teixits
Consultes externes
Hospital Duran i Reynals
Edifici Principal
Edifici de Recerca
Universitat de Barcelona - Hospital Podològic
Urgències
Former School of Nursing - UB Dental Hospital
Blood and Tissue Bank
Outpatients consultations
Duran i Reynals Hospital- ICO - Idibell
Main Building
Research building
University of Barcelona - Podiatric Hospital
Emergencies