L’Hospital de Bellvitge posa en marxa una innovadora àrea ambulatòria per als pacients cardíacs

- Equipaments

S’hi farà el seguiment dels pacients d’una desena de procediments cardiològics, des de marcapassos fins a trasplantaments

El rol de les infermeres de pràctica avançada de l’Hospital de Bellvitge (HUB) és clau en el funcionament del nou espai assistencial

Aquesta setmana ha començat la seva activitat l’Àrea Ambulatòria Cardiològica, la primera unitat integral que s’obre a un hospital per a pacients de diferents processos cardiovasculars en que l’atenció s’articula a partir de la coordinació de la Infermera de Pràctica Avançada.

Existeixen una desena de processos cardiovasculars diferents, tots ells de caràcter crònic, que poden afectar una persona, des de la implantació d’un marcapassos, un desfibril·lador, una vàlvula aòrtica artificial (TAVI) o una assistència circulatòria per a un trasplantament fins a un quadre de post-infart o insuficiència cardíaca. Anualment, l’HUB realitza unes 5.500 visites presencials i 7.700 virtuals als pacients d’aquests processos. La nova Àrea Ambulatòria Cardiològica, amb la col·laboració del Servei de Cirurgia Cardíaca, farà un seguiment proactiu de tots els pacients en unes instal·lacions que permeten l’atenció presencial en 7 boxs i el control remot dels dispositius implantats des d’una desena de punts informatitzats.

El caràcter innovador de la nova àrea ambulatòria resulta de la seva mateixa concepció. “Es tracta d’una unitat hospitalària, però amb vocació de prevenció de complicacions o aguditzacions de la malaltia que poden provocar reingressos”, segons explica el Dr. Josep Comin, director clínic de l’Àrea de Malalties del Cor de l’Hospital de Bellvitge (HUB). L’atenció ambulatòria tradicional, la consulta externa, sovint és un model molt rígid, amb visites espaiades i que van a càrrec de metges o infermeres, per separat, “mentre que nosaltres treballem per procés, fent èmfasi en la coordinació entre l’atenció primària i l’hospital i amb un enfocament multidisciplinari que facilita que la intervenció mèdica i la infermera siguin gairebé simultànies”, afegeix el Dr. Comín.

L’eix de la nova àrea ambulatòria de l’HUB és la figura de la infermera de pràctica avançada. Són professionals que per la seva capacitació, expertesa, habilitats clíniques i coneixement de la patologia aporten un valor afegit en la cura i les atencions al pacient. Aquestes professionals són les encarregades de fer el seguiment dels pacients dels diferents procediments i esdevenen una persona de contacte amb noms i cognoms per a cadascun d’ells. Tal i com explica Araceli Chacón, cap d’’Àrea infermera de Cardiologia i Cirurgia Cardíaca, la posada en marxa de l’Àrea Ambulatòria Cardiològica suposa una millora de la qualitat assistencial i, a més, “el pacient se sent més protegit perquè sap que pot contactar sempre amb una infermera davant qualsevol complicació.

Donat que els processos que atén la nova àrea de l’HUB són de cronicitat cardiovascular, el vessant de l’educació sanitària i l’apoderament del pacients envers la seva malaltia també té una paper rellevant. L’Àrea Ambulatòria Cardiològica compta amb una sala multimèdia per dur a terme aules clíniques per a grups de pacients i familiars que comparteixin qualsevol dels processos o bé de temàtica més general com ara rehabilitació cardíaca, tabaquisme o dietes cardiosaludables. A més, aquesta sala també s’utilitzarà per a la formació interna dels professionals, ja que permet la retransmissió en directe de procediments intervencionistes cardiològics. Al seu torn, les infermeres de pràctica avançada també intercanvien expertesa perquè tenen pacients amb que comparteixen processos cardiovasculars de diversos tipus.

L’equipament de la nova àrea ambulatòria es completa amb una sala de tractament amb capacitat per a set pacients que farà les funcions d’hospital de dia. D’aquesta forma, els pacients podran fer la preparació per a proves, rebre medicació o esperar els temps necessari després d’una analítica o qualsevol altre tipus de prova, tot sense haver de passar per una hospitalització convencional.

Continuant en la línia d’humanització de l’experiència dels usuaris de l’HUB a mitjançant l’ambientació dels espais, les parets de la nova Àrea Ambulatòria Cardiològica incorporen elements de disseny que connecten amb el Delta del Llobregat, com ara l’irregular curs del riu i els dibuix i la descripció del diferents ponts que el travessen en el territori del Delta. Aquesta decoració té també una funció d’entreteniment, ja que convida els usuaris a identificar cadascun d’aquests ponts.