Timpanoplàstia: com s'opera?

La timpanoplàstia és un procediment quirúrgic que té l’objectiu de netejar les cavitats de l’orella, reparar la membrana timpànica i, si fos necessari, reconstruir la cadena d’ossets.

CONSULTA TOTS ELS DETALLS A EL MEU QUIRÒFAN

La timpanoplàstia és un procediment quirúrgic que té l’objectiu de netejar les cavitats de l’orella, reparar la membrana timpànica i, si fos necessari, reconstruir la cadena d’ossets. Aquesta cirurgia es realitza en pacients amb infeccions de l’orella de llarga durada (otitis mitjana crònica).

Què és el timpà i l’orella mitjana?

L’anatomia de l’orella es pot dividir en tres parts:

Orella externa: formada pel pavelló auricular i el conducte auditiu extern.

Orella mitjana: formada per la membrana timpànica i la cadena d'ossets (martell, enclusa i estrep).La membrana timpànica o timpà separa aquesta cavitat del conducte auditiu extern i és molt important per a la conducció del so i per a la protecció de les estructures internes.

Orella interna: formada per la còclea o cargol.

Mastoide: és un os que conté cavitats o cel·les plenes d’aire i que es troba per darrere de l’orella. Aquest os connecta amb l’orella mitjana i és essencial per a la ventilació i neteja del sistema auditiu. A més, és important conèixer que el nervi facial transcorre per l'orella mitjana i l’os mastoide, i que aquest és el responsable de mobilitzar la musculatura de la cara.

 

Imagen
Oida HUB
Imagen
ossets oida HUB

Després de valorar riscos i beneficis, l’otorrinolaringòleg li explicarà, de forma individualitzada, les diferents opcions de tractament i quina és la que millor s’adequa al seu cas. També tindrà l’oportunitat de resoldre els dubtes que pugui tenir.

Què és una timpanoplàstia?

La timpanoplàstia és un procediment quirúrgic que consisteix a netejar la cavitat de l’orella mitjana, reparar la membrana timpànica quan es troba perforada i, si fos necessari i fos possible, reconstruir la cadena d’ossets (ossiculoplàstia). La timpanoplàstia es realitza per tractar l’origen d’infeccions cròniques de l’oïda que produeixen supuracions recurrents i problemes d’audició. L’otitis mitjana crònica pot ser causada per:

Una infecció amb mal funcionament de la ventilació de l’oïda

Un colesteatoma: tumor benigne de creixement lent format per cèl·lules de la pell. Amb la cirurgia volem restaurar la correcta ventilació de l’oïda i/o extreure el colesteatoma de l’orella mitjana

Quins tipus de timpanoplàstia existeixen?

Existeixen diferents tipus de timpanoplàstia en funció de les parts de la oïda afectada. Fins al dia de la cirurgia no sabem quin tipus de timpanoplàstia es realitzarà, ja que és quan podem valorar com estan afectats els ossets. Tipus I: Només es repara el timpà o membrana timpànica. Cadena d’ossets completa sense alteracions.

Imagen
reparacio membrana timpa HUB

Tipus II: enclusa afectada. Es col·loca una pròtesi entre el martell i l’estrep.

Tipus III: enclusa i martell afectats. Es connecten el timpà i l’estrep.

Tipus IV i V: tota la cadena d’ossets es troba molt desgastada o absent. Es col·loca una pròtesi que substitueix tota la cadena.

Què és una mastoidectomia?

La mastoidectomia és una intervenció quirúrgica que consisteix a extirpar una part de les cel·les de l’os mastoides. Es realitza quan la infecció crònica i/o el colesteatoma s’han estès fins a la mastoide, i les cel·les, que haurien d’estar plenes d’aire, s’omplen de secrecions. El cirurgià li indicarà en la visita preoperatòria si en el seu cas està planejat també fer una mastoidectomia. Tot i això, en alguns pacients no es podrà saber si es realitzarà aquest procediment fins que es valori l’extensió de la malaltia durant la timpanoplàstia.

 

Imagen
mastoide HUB

Quins són els tipus d’abordatges quirúrgics?

La timpanoplàstia es realitza habitualment a través del conducte auditiu extern amb un endoscopi (un tub prim i curt amb una càmera a l’extrem) i de vegades amb un microscopi, sense la necessitat de realitzar incisions.

Imagen
abordatge endoscopic timpa HUB

En el cas que s’hagi de fer una mastoidectomia, es realitzarà una incisió retroauricular (per darrere l’orella) i es farà el procediment amb el microscopi. La cicatriu posterior quedarà amagada pel cabell i pel mateix pavelló auricular.

 

Imagen
abordatge retroauricular HUB

A més, en molts casos, es necessitarà teixit d’una altra part de l’orella del pacient (normalment cartílag del tragus, però també pot ser fàscia o múscul) per a reconstruir el timpà i/o la cadena d’ossets. En aquest cas, es farà una petita incisió per la cara interior del tragus, i es tancarà amb dos o tres punts.

 

Imagen
incisió targus HUB

Afectarà la meva audició?

L’objectiu de la cirurgia és netejar les cavitats de l’oïda i sovint és necessari retirar els ossets que es trobin desgastats a conseqüència de la infecció crònica. Si el cirurgià es troba en aquesta situació, valorarà si és possible reconstruir la cadena d’ossets amb una pròtesi artificial en la mateixa cirurgia o posteriorment, en un segon acte quirúrgic. Per tant, en funció del nivell d’audició previ a la cirurgia, de l’afectació de la cadena ossicular i de si s’ha pogut realitzar o no una reconstrucció, l’audició podrà millorar o empitjorar lleugerament. En qualsevol cas, fins a les dotze setmanes després de la cirurgia, que és quan l’orella ja ha cicatritzat per dins, no es pot valorar el nivell d’audició definitiu.

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: