El congrés SEMES premia tres comunicacions del Servei d'Urgències de Bellvitge

- Recerca

Destacada participació del Servei d'Urgències de l'Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) al XXXIII Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències (SEMES), amb tres comunicacions entre les deu millors que han estat premiades a l'edició del 2023.

Les comunicacions que han rebut reconeixement són treballs de recerca centrats en pacients amb insuficiència cardíaca aguda (ICA). En el primer d'ells, es troba una associació significativa en els pacients que reben tractament crònic amb IECA-ARA-II i els esdeveniments adversos a curt termini, amb una menor mortalitat intrahospitalària i necessitat d'ingrés.

En el segon, s'estudia la presència de la MPOC en els pacients amb un episodi d'ICA. No s’identifica una major mortalitat a curt termini, però sí a llarg termini després d’any. En el darrer treball, s'investiga l'estat nutricional de les persones ancianes amb ICA. Segons els resultats, només un de cada tres pacients majors amb ICA i donats d'alta d'Urgències presenta un estat nutricional normal.

Tot i les dificultats que comporta investigar en l'àmbit d'Urgències i Emergències, derivada de l'elevada càrrega assistencial i la falta d’una estructura en recerca, des de fa quinze anys el Servei d'Urgències de l'HUB manté una línia d'investigació en ICA de manera constant, amb més d'un centenar de treballs publicats, participació en diversos assaigs clínics, direcció de tesis doctorals i concessió d’ajudes en projectes competitius.

Consulta el número de la revista Emergencias on es poden trobar les comunicacions.