El Servei d´Urgències de l´Hospital de Bellvitge lidera un assaig clínic per tractar la pneumònia causada per SARS-CoV-2

- Recerca

L'assaig clínic ha avaluat la seguretat i l'eficàcia de dosis altes d'un fàrmac, Icatibant, per tractar pacients amb pneumònia hipòxica per SARS-COV-2. Els resultats de l'administració d'aquest fàrmac, afegit al tractament habitual, han estat molt positius, tant en la millora clínica dels pacients com en la mortalitat, la durada de l'hospitalització i els dies de requeriment d'oxigen. Aquests resultats han estat recollits en un article científic que ha publicat la prestigiosa revista Clinical Infectious Disease.

Icatibant, fàrmac comercialitzat per Takeda, és un antagonista dels receptors de bradicinina (una molècula vasodilatadora) indicat per al tractament dels atacs d'angioedema hereditari per dèficit de C1 Inhibidor intervinguts per bradicinina de tipus hereditari, que poden provocar la inflamació de diferents parts del cos.

La hipòtesi dels investigadors és que la via metabòlica de la bradicinina és essencial en la cascada inflamatòria que pateixen els pacients amb pneumònia per SARS-CoV-2 i que per tant, administrar Icatibant a dosis altes podria limitar i/o impedir l'empitjorament clínic d’aquests pacients.

A l'assaig clínic (aleatoritzat, controlat, obert, prova de concepte, fase II) han estat inclosos un total de 73 pacients, reclutats al Servei d'Urgències de l'Hospital de Bellvitge per rebre de manera aleatòria o bé el tractament estàndard únicament o bé aquest tractament més Icatibant. Es tracta de l’assaig clínic més gran realitzat fins ara amb aquest fàrmac en pacients amb pneumònia per COVID-19, si bé la mida de la mostra és limitada i caldrà fer un estudi fase III més ampli per confirmar els primers resultats.

Segons el Dr. Pierre Malchair, cap del Servei d'Urgències de l'HUB i juntament amb el Dr. Jordi Giol, autors principals de l'article, és probable que els resultats positius estiguin relacionats amb l'elecció correcta del moment d'administració del fàrmac “en una fase prou avançada de la malaltia i alhora precoç perquè el pacient no hagi caigut encara en la cascada inflamatòria, molt més difícil de revertir”. De fet, tots els pacients inclosos requerien oxigen però cap no va necessitar -el dia de la seva inclusió- oxigenació amb ulleres nasals d'alt flux o ventilació mecànica.

Si els primers resultats de l'assaig clínic fase II es confirmen amb nous treballs de més abast, l'impacte positiu serà de gran rellevància, atès que actualment no hi ha tractament altament eficaç per tractar pacients d'aquestes característiques.

L'assaig clínic liderat, en plena pandèmia, pel Servei d'Urgències i la Unitat de Suport a la Investigació Clínica HUB-IDIBELL dirigida pel Dr. Sebastián Videla, ha comptat amb la col·laboració dels serveis de Medicina Interna, Al·lergologia, Diagnòstic per la Imatge; Farmàcia, Malalties Infeccioses, Pneumologia, Medicina Intensiva i el Laboratori Clínic. Cal destacar el paper fonamental que ha tingut infermeria d'Urgències en el seu desenvolupament i la col·laboració de la companyia biofarmacèutica Takeda España (investigació col·laborativa publicoprivada).

 

Artícle de referència

Three-day Icatibant on top of Standard Care in Patients With Coronavirus Disease-2019 Pneumonia (ICAT-COVID): A Randomized, Open-label, Phase 2, Proof-of-Concept Trial Clinical Infectious Diseases, gener 2023