Es presenta el II Pla d'Igualtat de l'ICS a la Junta de Personal i el Comitè de Seguretat i Salut