El Comitè de Nutrició Clínica de l’HUB, premiat per un article científic sobre desnutrició hospitalària

- Certificacions

Un article del Comitè de Nutrició Clínica de l’Hospital Universitari de Bellvitge ha estat premiat per la Fundación SENPE 2020 com el treball publicat a la revista Nutrición Hospitalaria que ha tingut un major impacte en la comunitat científica els anys 2017 i 2018.
 

El treball va ser realitzar pel Comitè de Nutrició Clínica en el marc de la lluita contra la desnutrició hospitalària. L’article avalua la presència de risc nutricional, els factors de risc associats, i les seves conseqüències al nostre hospital.

Es va efectuar un cribratge nutricional a 409 pacients hospitalitzats, avaluats dins de les 72 hores de l’ingrés, mitjançant les eines Malnutrition Universal Screening Tool (MUST) i Short Nutritional Assessment Questionnaire (SNAQ). Es va elegir una mostra representativa tenint en compte el nombre d’ingressos de cada servei.

Els resultats van demostrar una prevalença de risc de desnutrició a l’ingrés elevada (12,7% i 15,3% segons MUST i SNAQ, respectivament). Aquesta prelavença era superior a les UCI, entre pacients oncològics, i entre pacients amb un major índex de comorbilitat de Charlson. La desnutrició també es va associar a una major estada hospitalària i a una major mortalitat.

Amb els resultats obtinguts, es va concloure que l’ús clínic sistemàtic d’eines de detecció pot ajudar a identificar pacients en risc de desnutrició i prendre les mesures apropiades per evitar-ho.

Van portar a terme el treball i signar l’article els membres del Comitè de Nutrició Clínica en l’època de l’estudi: Dra. E. Leiva, Dra. M. Badia, Dra. N. Virgili, Dra. G. Elguezábal, Sra. C. Faz, Dr. I. Herrero, Dra. A. Izquierdo, Dr. R. López, Dr. F.J. de Oca, Sra. M. Tubau, i Sra. C. Vilarasau, a més del Dr. J.M. Llop com a revisor de l’article. L’actual comitè s’ha reestructurat i continua treballant per millora la nutrició clínica al nostre hospital.
 

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: