Es crea el comitè de càncer avançat de tiroide HUB-ICO

-

El 2019 arrenca amb la posada en marxa del nou comitè de càncer avançat de tiroide (CAT) amb la participació de professionals de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) i l’ICO l’Hospitalet. 

El comitè neix amb l’objectiu d’orientar la política de qualitat assistencial dels pacients diagnosticats de càncer avançat de tiroide i proposar línies de treball multidisciplinari en relació amb el tractament i el seguiment d'aquest tipus de neoplàsia.

Aproximadament el 10% dels pacients amb càncer de tiroide presenten estat avançat. Aquests pacients sovint són d'elevada complexitat i amb un abordatge terapèutic que pot incloure diferents opcions no clarament estandarditzades (seguir controls, tractament sistèmic, assajos clínics, tractament local i/o tractament simptomàtic). Per tal de garantir la millor qualitat assistencial per a aquests pacients, i davant de la necessitat d’una intervenció multidisciplinària, s’ha creat el CAT.
 
El Comitè es reunirà inicialment de forma bimensual i està creat per professionals d’ambdues institucions. La seva coordinadora és la Dra. Inmaculada Peiró, de la Unitat Funcional de Nutrició Clínica de l'ICO. També en formen part, del Servei d’Endocrinologia de l’HUB, el Dr. Jordi Puig de la Bellacasa, la Dra. Núria Vilarrasa i el Dr. Carles Maria Villabona i, de l’ICO l’Hospitalet, la Dra. Maria Plana i la Dra. Miren Taberna (Oncologia Mèdica), la Dra. Alícia Lozano (Oncologia Radioteràpica), la Dra. Maria Labori (Unitat de Cures Pal·liatives), i la Sra. Esther Vilajosana (infermera referent de la Unitat Funcional de Cap i Coll). 

Comitès específics de tumors

Els comitès de tumors i les unitats funcionals són els eixos centrals del procés assistencial oncològic i es basen en la corresponsabilitat i consens en el diagnòstic i la decisió terapèutica. Entre altres activitats, en els comitès es discuteixen els casos clínics, es realitzen i s’avaluen protocols, i es consensuen les noves tècniques.

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: