Sol·licitud de nou informe

Tràmit per sol·licitar una revisió o actualització d’un informe clínic generat per l’hospital. Un cop realitzada la sol·licitud “on-line”, en uns dies, rebrà un SMS quan la documentació estigui preparada per recollir-la.

Sempre es lliuraran als titulars de la documentació, a menys que hi hagi una autorització signada per aquest per tal que ho reculli una altra persona.

Li recordem que pot accedir als informes assistencials i de proves a través de La Meva Salut.

Si no disposa d'accés a Internet, pot recollir i entregar els formularis a la Unitat d'Arxiu, a l'edifici de Consultes Externes. De dilluns a dijous, de 8.30 a 13.30 hores. Dirigiu-vos al taulell d'Atenció al pacient i familiars per a la Documentació Clínica al mòdul B2 de l'edifici de Consultes Externes.

   

  Dades del pacient
  Dades del peticionari
  Adreça

  Documents que cal presentar:

  • Si el sol·licitant és el titular de la documentació: DNI o passaport original o fotocòpia compulsada del titular.
  • Si el sol·licitant NO és el titular de la documentació: Autorització signada pel titular. DNI o passaport original o fotocòpia compulsada del titular. DNI o passaport original o fotocòpia compulsada de la persona autoritzada.
  • En el cas de defunció del titular: Llibre de família original o fotocòpia compulsada o altre document original que acrediti la relació entre la persona difunta i la persona sol·licitant. DNI o passaport original o fotocòpia compulsada del sol·licitant.

  El tamany dels documents no pot ser més gran de 20MB. 

  Motiu
  Nou informe actualitzat que necessita