Sol·licitud de duplicat de documentació

Tràmit per sol·licitar un duplicat/copia d’un  informe o imatge mèdica realitzada en l’hospital. Un cop realitzada la sol·licitud “on-line”, en uns dies, rebrà un SMS quan la documentació estigui preparada per recollir-la.

Sempre es lliuraran als titulars de la documentació, a menys que hi hagi una autorització signada per aquest per tal que ho reculli una altra persona.

Li recordem que pot accedir als informes assistencials i de proves a través de La Meva Salut.

Dades del pacient
Dades del peticionari
Adreça

Documents que cal presentar:

  • Si el sol·licitant és el titular de la documentació: DNI o passaport original o fotocòpia compulsada del titular.
  • Si el sol·licitant NO és el titular de la documentació: Autorització signada pel titular. DNI o passaport original o fotocòpia compulsada del titular. DNI o passaport original o fotocòpia compulsada de la persona autoritzada.
  • En el cas de defunció del titular: Llibre de família original o fotocòpia compulsada o altre document original que acrediti la relació entre la persona difunta i la persona sol·licitant. DNI o passaport original o fotocòpia compulsada del sol·licitant.

El tamany dels documents no pot ser més gran de 20MB.

Motiu
Duplicat documentació
Període d'assistència
Tipus de documentació
Tipus d'imatge
Historia clínica completa

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: