Se celebra la primera Jornada d’Innovació sobre el Diagnòstic i Tractament dels Pacients amb Càncer de Pulmó

- Recerca
L’objectiu principal de la trobada era revisar les novetats en el diagnòstic i tractament del càncer de pulmó, i proporcionar un espai per a l’intercanvi d’idees entre professionals de l’àmbit. Les xerrades estaven organitzades en tres blocs temàtics: diagnòstic i estudis d’extensió, tractament de la malaltia precoç i del càncer avançat.

El divendres 16 de febrer es va celebrar a la sala d’actes de l’HUB la primera Jornada d’Innovació sobre el Diagnòstic i Tractament dels Pacients amb Càncer de Pulmó, que va reunir prop de 100 professionals de les institucions organitzadores (HUB, ICO i IDIBELL), d’hospitals comarcals i de centres d’atenció primària per compartir i debatre els últims avenços en el camp. Impulsada per la Unitat Funcional de Pulmó (UFP) del Campus Bellvitge, sota la coordinació de la Dra. Susana Padrones, coordinadora assistencial de la UFP, i el Dr. Ernest Nadal, cap de la Unitat de Tumors Toràcics de l’ICO, la novedosa iniciativa va propiciar l’intercanvi d’idees entre professionals de l’àmbit i abordar el tractament del càncer de pulmó de forma multidisciplinària.

Durant el dia es van fer una sèrie de xerrades organitzades en tres blocs temàtics. En el primer bloc sobre diagnòstic i estudis d’extensió es va parlar de circuits assistencials, avenços en el diagnòstic endoscòpic i en l’estadificació no quirúrgica, així com del paper de la infermera i el maneig del nòdul pulmonar. En el segon bloc, dedicat a la malaltia precoç, es van ressaltar les innovacions en cirurgia toràcica i les modalitats de radioteràpia amb intenció curativa. Finalment, en la tercera i última secció, centrada en el càncer avançat, es va revisar l’actualitat en estudis moleculars i seqüenciació massiva, medicina de precisió i teràpia dirigida, immunoteràpia i el maneig de l’oligoprogressió.

“La robòtica ha obert moltes portes i ens permet arribar a zones que no ens imaginàvem, però el més rellevant segueix sent eliminar el càncer”, va apuntar el Dr. Carlos Déniz, del Servei de Cirurgia Toràcica de l’Hospital de Bellvitge, a la seva ponència sobre la influència de la cirurgia robòtica. Per altra banda, els Drs. Marta Diez i Pere Trias, especialistes del Servei de Pneumologia de l’HUB, van realitzar una exploració en directe per mostrar els avenços en diagnòstic endoscòpic i estadificació no quirúrgica en càncer de pulmó. A més, Mar Valera, biòloga del Servei d’Anatomia Patològica de l’HUB, va parlar sobre l’estudi molecular i seqüenciació massiva (NGS) en el càncer de pulmó. Durant la jornada també es va incidir en què la incorporació de la immunoteràpia al tractament abans de la cirurgia fa que el percentatge de remissions complertes dels tumors creixi any rere any.

La Unitat Funcional de Pulmó, organitzadora l’acte, va ser creada el 1998, sent la tercera unitat funcional d’atenció oncològica impulsada per l’ICO i el HUB. Aquestes unitats funcionals coordinen els equips interdisciplinaris especialitzats en cada tipus de càncer per facilitar la determinació d’un diagnòstic precís i acurat, tractant de proporcionar una atenció òptima centrada en els pacients i les seves famílies. La iniciativa va comptar amb el recolzament d’MSD, AstraZeneca, Roche, Pfizer, Takeda Pharmaceuticals, Johnson&Johnson i Bristol Myers Squibb.