Com puc sol·licitar nous informes mèdics?

  • Per internet

Posem a la seva disposició uns formularis que li permetran sol·licitar nous informes. Així podrà evitar desplaçaments i esperes innecessàries.

  • Presencialment

Si no disposa d’accés a Internet, pot recollir i entregar els formularis a la Unitat de Tràmits Ciutadans de Consultes Externes i a la recepció principal de l’hospital.

  • Com rebré la documentació?

En omplir el formulari se li sol·licitarà per quina d’aquestes tres vies vol rebre la documentació (esculli’n només una):

1. Per correu electrònic. Amb circuit de doble validació per garantir la seguretat de l’enviament (SMS + clau i enllaç)

2. Per correu postal. Rebrà un SMS quan la documentació s’hagi enviat.

3. Recollida presencial. Quan la documentació estigui preparada, rebrà uns SMS en què se li indicarà on ha de dirigir-se per recollir-la. Li recordem que pot accedir als informes assistencials i de proves a través de La Meva Salut.

  • Quan podré disposar de la documentació?

En un termini màxim d’un mes, en cas de sol•licitar un nou informe. En un termini de quinze dies, en cas de sol·licitar duplicat de documentació.

Per dubtes sobre el circuit o qualsevol incidència pot contactar amb el correu electrònic: arxiuhospital@bellvitgehospital.cat