El Dr. Jordi Bruna, nomenat membre del consell de direcció del Toxic Neuropathy Consortium