El 56% de professionals de l’HUB que han fumat algun cop ja ho han deixat. Tothom pot demanar ajut a tabaquisme@ bellvitgehospital.cat