El Dr. Marc Giménez Milà, del Servei d'Anestesiologia i Reanimació, defensa la seva tesi doctoral