La Unitat de Peu esdevé centre docent estatal acreditat per la SEMCPT