La GTMS portarà a terme l'aplantillament de 855 professionals aquest mes de juliol