Recomanacions per als pacients reumàtics durant la pandèmia

-

Des del Servei de Reumatologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge volem enviar un missatge de tranquil·litat als pacients de malalties reumàtiques en tractament immunodepressor, per subratllar especialment que no abandonin cap d’aquests tractaments de forma unilateral i recordar-los que els especialistes del centre estan a la seva disposició per resoldre qualsevol dubte o consulta que vulguin plantejar.

Fins avui, no s’ha descrit que els tractaments amb fàrmacs biològics o immunosupresors suposin un risc afegit per desenvolupar formes més greus de la COVID-19.

La Dra. Montserrat Romera, especialista del Servei de Reumatologia de l’hospital i portaveu de la Sociedad Española de Reumatología (SER) i Lídia Valencia, infermera del mateix servei, resumeixen en aquest vídeo alguns consells pràctics per ajudar als pacients de malalties reumàtiques en la situació provocada per la COVID-19, durant la qual s’han de protegir contra el contagi amb les mateixes mesures de prevenció i higiene que són comunes per al conjunt de la població.

Vegeu el vídeo