Entrevista amb Evelyn Shaw, subdirectora de l’Hospital de Belvitge