Segona opinió mèdica

opinió mèdica_hub

El Decret 125/2007 de 5 de juny, garanteix a les persones que tenen dret a l’assistència sanitària a càrrec del Servei Català de la Salut, l’exercici del dret a obtenir una segona opinió mèdica sobre el seu procés patològic, en determinats supòsits.

Una segona opinió és l'informe d'un metge o metgessa emès, a petició de la persona malalta o de les persones que puguin actuar en el seu nom i té com a finalitat contrastar un diagnòstic o un tractament en determinades circumstàncies d'especial gravetat.

Més informació Departament de Salut de la Generalitat

Per fer la petició us heu d’adreçar a la Unitat d’Atenció a la Ciutadania

Telèfon 93 260 78 31

uac@bellvitgehospital.cat 

Subscriu-te als nostres butlletins

Selecciona el butlletí que vols rebre: