Un equip d’Infermeria de Bellvitge publica un estudi sobre l’impacte de diferents factors en els pacients hospitalitzats

- Recerca

L’equip infermer de la Unitat de Suport als Sistemes d’Informació i Recerca en cures de l’Hospital Universitari de Bellvitge, integrant del Grup de Recerca Infermera (GRIN-IDIBELL), ha publicat recentment un estudi que demostra l’associació dels factors de complexitat de cures amb esdeveniments adversos (úlceres per pressió, caigudes i pneumònia aspirativa) i mortalitat intrahospitalaria.

L’estudi evidencia que no només els factors tradicionalment estudiats, com ara l’edat o comorbiditats, s’associen a esdeveniments adversos, sinó que també existeixen altres factors com la falta de cuidador i aspectes psicoemocionals, que impacten en els resultats de salut dels pacients hospitalitzats.

Els autors de l’estudi són: Jordi Adamuz, Maria Eulàlia Juvé, Maribel González, Emilio Jiménez, Marta Tapia, Maria Magdalena López, Marta Romero y Pilar Delgado. Plos One. 2020; 15(7):e0236370.

Podeu llegir aquí l’estudi