Reumatología

Presentación

El Servicio de Reumatología da respuesta a las necesidades de atención especializada de los ciudadanos de su área de influencia y de actuar como referente de la patología compleja (terciaria) de los hospitales de su entorno, desarrollando sus actividades docentes y de investigación inherentes a un centro universitario. 

La actividad asistencial gira alrededor de la totalidad de los contenidos de la reumatología, especialidad dedicada a las enfermedades médicas del aparato locomotor y del tejido conectivo. Incluye entidades de gran trascendencia social como artrosis, osteoporosis o la fibromialgia, enfermedades inflamatorias crónicas con capacidad de provocar importantes daños estructurales como artritis reumatoide, espondilitis anquilosante y artritis psoriásica, y trastornos con un marcado componente sistemático como el lupus eritematoso, vasculitis o esclerodermia.

El dispositivo asistencial está conformado por un área de hospitalización, un área ambulatoria, un gabinete de exploraciones complementarias y un hospital de día polivalente. 

Aspectos relevantes

 • Artritis d’inici.
 • Artritis psoriàsica.
 •  Conectivopaties.
 • Espondilitis anquilosant.
Consultes monogràfiques HUB

 • Unitat de Fractura (Fracture Liaison Service).
 • Unitat Funcional de Malalties Autoimmunitàries Sistèmiques (UFMAS).
Depressions HUB

 • Ecointervencionisme.
 • Infiltracions articulars i periarticulars.
 • Viscosuplementació.
 • Densiometria òssia.
 • Ecografia musculoesquelètica.
 •  Videocapilaroscòpia.
Procediments i exploracions complementàries HUB

Investigación

Línies de recerca

 • Línies pròpies del Servei de Reumatologia: artritis reumatoide, espodiloartritis, osteoporosi.
 • Línies de col·laboració amb altres grups de recerca de l'Hospital Universitari de Bellvitge:

- Malalties autoimmmunitàries sistèmiques, amb Dermatologia, Medicina Interna, Nefrologia i Pneumologia.
- Imatge en patología musculoesquelètica, amb Radiodiagnòstic.
- Infecció osteoarticular, amb el Servei de Malalties infeccioses.

 • Línies de col·laboració amb grups de recerca externs. S’estableixen amb la participació al voltant de xarxes de recerca, nacionals e internacionals, i de grups de treball de la Societat Catalana de Reumatologia, de la Sociedad Española de Reumatologia i de la European League Against Rheumatism.
 • S’han aconseguit difondre els resultats en revistes de nivell, indexades al Science Citation Reports, bona part d’elles situades en el primer quartil (Q1).
 • Addicionalment el servei participa regularment en assaigs clínicspromoguts per la indústria farmacèutica.

Docencia

Docència de Grau

 • L'activitat docent del servei te dues vessants, una acadèmica (grau i postgrau) que s’emmarca a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona (Campus Bellvitge), i una de formació especialitzada, en tant que està acreditada per la Comisión Nacional de la Especialidad de Reumatología per formar residents.

Màsters i cursos acreditats

 • El servei coordina la docència del Màster en Diagnòstic per la Imatge de les Malalties Reumàtiques (Màster de Competències Mèdiques Avançades), que s’imparteix conjuntament amb el Servei de Radiolodiagnòstic del nostre centre. Durant les pràctiques clíniques, els alumnes fan rotacions reglades per les consultes externes i per la planta d’hospitalització. S’empren metodologies actives d'aprenentatge en l’ensenyament de les assignatures. 

Ubicación

Àrea ambulatòria | Consultes Externes de l’Hospital Universitari de Bellvitge | Mòdul 15 

c/ Feixa Llarga, sn.

08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Àrea d'hospitalització | Edifici Principal de l’Hospital Universitari de Bellvitge | Planta 10-2

c/ Feixa Llarga, sn.

08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Telèfon 93 260 75 72

consultadereumatologia@bellvitge.cat