Reumatologia

Presentació

El Servei de Reumatologia dóna resposta a les necessitats d’atenció especialitzada dels ciutadans de la seva àrea d’influència i d’actuar com a referent de la patologia complexa (terciària) dels hospitals del seu entorn, tot desenvolupant les activitats docents i de recerca inherents a un centre universitari. 

L'activitat assistencial gira al voltant de la totalitat dels continguts de la reumatologia, l’especialitat dedicada a les malalties mèdiques de l'aparell locomotor i del teixit connectiu. Inclou entitats d’alta prevalença i de gran transcendència social com l’artrosi, l'osteoporosi o la fibromiàlgia, malalties inflamatòries cròniques amb capacitat de provocar important dany estructural com l’artritis reumatoide, l'espondilitis anquilosant i l’artritis psoriàsica, i trastorns amb un marcat component sistèmic como el lupus eritematós, les vasculitis o l'esclerodèrmia.

El dispositiu assistencial està conformat per una àrea de hospitalització, una àrea ambulatòria, un gabinet d’exploracions complementàries i un hospital de dia polivalent.

 

Aspectes rellevants

 • Artritis d’inici.
 • Artritis psoriàsica.
 •  Conectivopaties.
 • Espondilitis anquilosant.
Consultes monogràfiques HUB

 • Unitat de Fractura (Fracture Liaison Service).
 • Unitat Funcional de Malalties Autoimmunitàries Sistèmiques (UFMAS).
Depressions HUB

 • Ecointervencionisme.
 • Infiltracions articulars i periarticulars.
 • Viscosuplementació.
 • Densiometria òssia.
 • Ecografia musculoesquelètica.
 •  Videocapilaroscòpia.
Procediments i exploracions complementàries HUB

Recerca

Línies de recerca

 • Línies pròpies del Servei de Reumatologia: artritis reumatoide, espodiloartritis, osteoporosi.
 • Línies de col·laboració amb altres grups de recerca de l'Hospital Universitari de Bellvitge:

- Malalties autoimmmunitàries sistèmiques, amb Dermatologia, Medicina Interna, Nefrologia i Pneumologia.
- Imatge en patología musculoesquelètica, amb Radiodiagnòstic.
- Infecció osteoarticular, amb el Servei de Malalties infeccioses.

 • Línies de col·laboració amb grups de recerca externs. S’estableixen amb la participació al voltant de xarxes de recerca, nacionals e internacionals, i de grups de treball de la Societat Catalana de Reumatologia, de la Sociedad Española de Reumatologia i de la European League Against Rheumatism.
 • S’han aconseguit difondre els resultats en revistes de nivell, indexades al Science Citation Reports, bona part d’elles situades en el primer quartil (Q1).
 • Addicionalment el servei participa regularment en assaigs clínicspromoguts per la indústria farmacèutica.

Docència

Docència de Grau

 • L'activitat docent del servei te dues vessants, una acadèmica (grau i postgrau) que s’emmarca a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona (Campus Bellvitge), i una de formació especialitzada, en tant que està acreditada per la Comisión Nacional de la Especialidad de Reumatología per formar residents.

Màsters i cursos acreditats

 • El servei coordina la docència del Màster en Diagnòstic per la Imatge de les Malalties Reumàtiques (Màster de Competències Mèdiques Avançades), que s’imparteix conjuntament amb el Servei de Radiolodiagnòstic del nostre centre. Durant les pràctiques clíniques, els alumnes fan rotacions reglades per les consultes externes i per la planta d’hospitalització. S’empren metodologies actives d'aprenentatge en l’ensenyament de les assignatures. 

Ubicació

Àrea ambulatòria | Consultes Externes de l’Hospital Universitari de Bellvitge | Mòdul 15 

c/ Feixa Llarga, sn.

08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Àrea d'hospitalització | Edifici Principal de l’Hospital Universitari de Bellvitge | Planta 10-2

c/ Feixa Llarga, sn.

08907 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona

Telèfon 93 260 75 72

consultadereumatologia@bellvitge.cat