La importància del contacte entre pacients i familiars malgrat l'actual context de restriccions