La detecció precoç del deteriorament dels pacients ingressats per Covid-19 en millora la recuperació