El Dr. Servitje coorganitza un curs online de limfomes cutanis de cèl·lules T