Quiròfan 3

Acreditacions ERN

Les ERN (European Reference Network) són xarxes virtuals de prestadors d'assistència sanitària d'arreu d'Europa amb la missió de facilitar el debat sobre afeccions i malalties rares o complexes que requereixin un tractament molt especialitzat i una concentració de coneixements i recursos. L'HUB està acreditat com a membre de:

 • EURACAN (European Reference Network on adult cancers [solid tumors]), juntament amb l'Institut Català d'Oncologia
 • ERN-EYE (European Reference Network on Eye Diseases) [membre afiliat].
 • ERN EURO-NMD: European Reference Network on neuromuscular diseases.

Acreditacions CSUR 

CSUR (Centres, Serveis i Unitats de Referència) és una acreditació que atorga el Ministeri de Sanitat, per mitjà de l’Agència de Qualitat, quan un centre reuneix les condicions adequades per tractar determinades patologies complexes. L’HUB està acreditat com a CSUR en:

 • Tumors intraoculars de l'adult (juntament amb l'ICO)
 • Reconstrucció de la superfície ocular complexa / queratopròtesis
 • Cirurgia del plexe braquial
 • Trasplantament renal creuat
 • Sarcomes i altres tumors musculoesquelètics en adults
 • Malaltites neuromusculars rares
 • Descompressió orbitària en oftalmopatia tiroidea
 • Tractament de les infeccions osteoarticulars resistents
 • Esclerosi múltiple
 • Tumors orbitaris
 • Tumors germinals de risc alt i intermedi resistents a quimioteràpia de primera línia en adults (juntament amb l'ICO)
 • Distròfies hereditàries de retina
Helicòpter

Acreditacions UEC

Les Unitats d'Expertesa Clínica (UEC) són equips acreditats pel Servei Català de la Salut com a unitats funcionals amb experiència i coneixement en l’atenció a una malaltia o grup de malalties minoritàries. L'HUB està acreditat com a UEC en:

 • Malalties lisosomals
 • Malalties neuromusculars
 • Malalties immunitàries: àrea d’immunodeficiències primàries de l’adult.
 • Malalties Autoimmunitàries Sistèmiques (UFMAS)
 • Malalties pulmonars intersticials
 • Malformacions respiratòries
 • Trastorns de la ventilació

Acreditacions d'Excel·lència

 • Acreditació internacional d'excel•lència de la Unitat de Fractures per la IOF
 • Centre europeu d'expertesa en cirurgia ginecològica per l'ESGO
 • Acreditació europea com a centre d'excel·lència en diagnòstic PET/TC
 • Acreditació del Laboratori Clínic segons norma UNE-EN ISO 15189:2013
 • Acreditació de la Unitat del Son com a unitat multidisciplinària d'alta complexitat en categoria Excel·lent per la SEPAR
 • Acreditació d'Excel·lència a la Unitat de Malalties Intestinals Inflamatòries per la GETECCU
 • Centre d'excel·lència en el tractament de la insuficiència cardíaca avançada i de la insuficiència cardíaca comunitària per la SEC
 • Unitat d'alta complexitat d'excel·lència en malaltia pulmonar intersticial difusa per la SEPAR
 • Unitat d'excel·lència de coloproctologia avançada per l'AECP
 • Acreditació del Servei d'Anatomia Patològica segons norma UNE-EN ISO 15189:2013
 • Acreditació per la ESOC (European Stroke Organization) com a Centre d’Atenció Integral de l’Ictus