Cristina Capdevila_directora_hub

Cristina Capdevila Aguilera

Gerencia

Llicenciada en Medicina i Cirurgia Universitat de Barcelona
Especialitat en Medicina Familiar i Comunitària  
Diploma ESADE en Direcció de Serveis Integrats de Salut (DSIS)