Una jornada debat l’atenció als pacients amb Covid-19 persistent a l’atenció primària i l’hospital