L’avaluació de directius és reconeguda com una pràctica innovadora