La Unitat d'Audiovisuals ha col·laborat en més de 25 vídeos de tècniques d'endoscòpia avançada