Jordi Càmara defensa la seva tesi doctoral sobre el pneumococ en l'era de les vacunes conjugades