​El Dr. Javier Tapia relleva el Dr. Jordi Gascón en la subdirecció mèdica del Procés Ambulatori