El Dr. González Costello defensa la seva tesi doctoral sobre dèficit de ferro en pacients amb insuficiència cardíaca crònica