Antiga escola d'infermeria
Banc de Sang i Teixits
Consultes externes
Hospital Duran i Reynals
Edifici Principal
Edifici de Recerca
Universitat de Barcelona - Hospital Podològic
Urgències
Antiga Escola d'infermeria - Hospital Odontològic UB
Banc de Sang i Teixits
Consultes externes
Hospital Duran i Reynals- ICO - Idibell
Edifici Principal
Edifici de Recerca
Universitat de Barcelona - Hospital Podològic
Urgències