L’Hospital de Bellvitge posa en marxa un nou Servei de Farmàcia equipat amb la tecnologia més puntera

- Equipaments

D’aquesta forma es completa l’edifici tecnoquirúrgic de l’hospital, que concentra equipaments d’alta complexitat

Les noves instal•lacions, que tripliquen l’espai anterior, ocupen 1.750 m² i realitzen més de 160.000 dispensacions mensuals

El Servei de Farmàcia de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) ha completat el seu trasllat a un nou emplaçament dins el centre, on compta amb el triple d’espai que a la seva anterior ubicació i gaudeix d’una completa adaptació als nous requeriments assistencials tant des del punt de vista logístic, com de seguretat i tecnològic.

Les noves instal•lacions, que ocupen uns 1750 m2 estan ubicades a la planta-1 (mòduls A i B) de l’edifici tecnoquirúrgic, completant així l’equipament d’una peça clau en la transformació de l’Hospital de Bellvitge.

Tal i com destaca el Dr. Ramon Jódar, cap del Servei de Farmàcia “hem dut a terme el canvi d’ubicació física  i ara ens trobem en plena adaptació del canvi tecnològic. Els nous sistemes informàtics i les integracions s’estan implementant en paral•lel a la  redefinició de circuits, la qual cosa  comporta  millorar  la qualitat de tots els processos i molt especialment  els circuits de  dispensació interna que passen a ser molt mes planificats gràcies la robotització i a la integració dels sistemes informàtics”.

En el mòdul A està ubicat el nou magatzem totalment automatitzat amb un carrusel horitzontal de 3 línies amb gran capacitat d’emmagatzematge i 4 carrusels verticals (un d’ells refrigerat) per  donar resposta a les necessitats de l’hospital: entrada d’unes 900 comandes mensuals des dels laboratoris farmacèutics i més de 160.000 dispensacions cada mes repartides en diferents modalitats. En aquest mòdul també estan situades les àrees  de treball de l’equip administratiu i l’àrea de recepció de medicaments a càrrec dels zeladors de l’equip.

L’altre gran bloc del nou Servei de Farmàcia s’ubica en el  mòdul B,  on es troba  l’àrea de dispensació a pacients externs, totalment robotitzada i amb agenda de programació per a uns 150 malalts diaris. En aquesta àrea es dispensen els medicaments inclosos dins dels programes de MHDA (medicació hospitalària de dispensació ambulatòria). El conjunt de dispensació MHDA engloba a més a més altres dispensacions com son la medicació emprada en els hospitals de dia i la nutrició enteral domiciliària. Aquesta activitat en conjunt suposa unes 6.000 dispensacions mensuals.  La resta del mòdul B inclou una àrea amplia i diferenciada  per a la correcta gestió de les mostres dels assajos  clínics que es duent a terme a l’hospital  així  com  els despatxos i àrees de treball dels  i les farmacèutics/ques i l’aula clínica.

 

Les noves sales blanques permetran desenvolupar noves teràpies farmacològiques

Finalment destacar les noves instal•lacions de sales blanques que dins d’aquest espai ocupen una superfície d’uns 160 m2  distribuït entre els dos mòduls. Son un espai d’accés únic, sectoritzat  i diferenciat segons els requeriments tècnics i tecnològics necessaris per a complir amb les bones pràctiques clíniques. Es preparen tant medicaments estèrils com no estèrils i hi ha diferents sales amb cabines de seguretat  especifiques segons el fàrmac a preparar estigui classificat com a perillós o no. També i ha una sala dedicada al reenvasat de medicaments perillosos.

Es tracta d’un entorn controlat, amb diferents graus d’esterilitat i pressions, equipat per afrontar noves teràpies farmacològiques com ara teràpies gèniques, plasma ric en plaquetes o teràpies amb virus transportadors de les que ja s’estan fent algunes preparacions. Actualment l’activitat majoritària es dirigeix a atendre les necessitats diàries habituals d’elaboració de nutricions parenterals, barreges endovenoses, fórmules adaptades a requeriments específics que no es poden obtenir per via comercial i altres preparacions habituals. S’estan preparant més de 1.000 formulacions mensuals per als malalts hospitalitzats, més de 800 bosses mensuals de nutrició parenteral per a una mitjana de 50-55 malalts hospitalitzats i  sobre unes 400 bosses mensuals per a pacients inclosos en programes de nutrició parenteral domiciliaria.

 

El nucli dels serveis més complexos de l’hospital

L’any 2012 es van enllestir les obres de construcció de l’edifici tecnoquirúrgic de l’Hospital Universitari de Bellvitge. Es tractava de prop de 43.000 m² de superfície construïda que en diferents fases ha anat acollint els equips i serveis de més complexitat del centre.

Al novembre de 2014 es va inaugurar el primer dispositiu del bloc tecnoquirúrgic: el nou Servei d’Urgències de l’HUB, equipat amb 64 boxes distribuïts en 6.000 m². A continuació van ocupar el seu espai a l’edifici l’Hospital de Dia, els gabinets de neurofisiologia i la Unitat d’Esclerosi Múltiple (2015), la Unitat de Cirurgia Major Ambulatòria (2017); la Unitat de Cardiologia no Invasiva, el Laboratori de Diagnòstic Vascular, set nous quiròfans de cirurgia major ambulatòria, la subcentral d’esterilització i el Laboratori d’Exploració Funcional Respiratòria (2017); els nous gabinets d’endoscòpìa (2018); el nou bloc quirúrgic de l’hospital, amb un total de 24 quiròfans (2019) i els nous mòduls de la UCI, entre els mesos d’abril de 2020 -quan es van habilitar de forma urgent per respondre a la primera onada de la pandèmia- i desembre del mateix any, quan es va completar l’equipament i serveis d’aquests nous mòduls.

La Dra. Montserrat Figuerola, gerent de la Gerència Territorial Metropolitana Sud de l’Institut Català de la Salut (ICS), subratlla que “hem completat l’equipament de l’edifici tecnoquirúrgic amb el trasllat del Servei de Farmàcia, que s’ha dut a terme, juntament amb el trasllat de la UCI, amb la complexitat afegida per la pandèmia”.

D’altra banda, també destaca que la connexió mitjançant una passera de la Unitat de Cures Intensives (UCI) -ubicada a la segona planta del tecnoquirúrgic-  amb el nou edifici Delta, construït per donar resposta a la pandèmia, “esdevindrà un model de les noves construccions de la fase 3 de l’Hospital de Bellvitge”.