Carregant

Show info

Organigrama de l'Hospital Universitari de Bellvitge

Direcció de Centre - Direcció Assistencial
Adjunta de Gestió de Pacients
i Llistes d'Espera Quirúrgiques
Adjunta de Processos, Avaluació
i Gestiò del Coneixement
Direcció Infermera
Subdirecció del Procés d'Hospitalització i Alternatives a l'Hospitalització
Subdirecció del Procès Quirúrgic i Àrea de Crítics
Subdirecció Procés Ambulatòri
Subdirecció d'Infermeria
Direcció de Sistemes Informació
Direcció d'Infraestructures i Serveis Generals
Direcció Economico financiera
Direcció de Persones i Organització
Adjunta de Desenvolupament Professional i Gestió del Talent
Atenció a la Ciutadania i Participació
Comunicació i Relacions Institucionals


Organigrama de la Gerència Territorial Metropolitana Sud

Direcció de Sistemes Informació
Direcció d'Infraestructures i Serveis Generals
Direcció Economicofinanciera
Direcció de persones
Direcció de Desenvolupament Professional i Gestió del Talent
Atenció a la Ciutadania i Participació
Comunicació i Relacions Institucionals