Carregant

Show info

Estratègia

 L'Hospital Universitari de Bellvitge disposa d'un Pla Estratègic
 per al període 2016-2020 que defineix la missió, visió i valors de la institució, a
més de les línies i objectius estratègics. El Pla Estratègic conté 10 línies estratègiques corporatives i 22 objectius estratègics. Consulteu aquí el mapa estràtegic.

Projectes 2019

Implicació en el territori

Millora de l'accessibilitat

Avaluació de la qualitat

Extensió del terciarisme

Gestió per processos

Desenvolupament d'iniciatives per a la humanització

Promoció de la participació

Hospital del coneixement