L’Hospital Universitari de Bellvitge impulsa la compra pública conjunta de serveis de marcapassos basada en valor més important d’Europa

-

L’HUB participa com a comprador juntament amb l’Hospital de Sant Pau, l’Hospital Universitari Mútua Terrassa i el britànic LHCH.

El RITMOCORE és un del principals projectes de compra pública d’innovació (CPI) en salut actualment en curs a la Unió Europea, parcialment finançat sota el programa Horizon2020 que compta amb la coordinació i suport metodològic de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) del Departament de Salut. El valor de la licitació és de 19.424.635€.

En aquests darrers anys l’HUB s’ha posicionat com el principal hospital de Catalunya en nombre de marcapassos i pacients assistits amb la incorporació de 800 dispositius a l’any . L’Hospital participa en aquesta licitació conjunta que servirà per a contractar serveis innovadors per a la millora de l’atenció a pacients que necessitin marcapassos.

A més, el projecte vol implantar un nou model d’atenció que millori els resultats en salut dels pacients amb marcapassos, tot fent més eficient el servei públic a la ciutadania. Així doncs, el model inclourà, entre d’altres, el monitoratge remot dels pacients amb marcapassos, l’apoderament dels professionals de primària i la integració assistencial a través de l’intercanvi de informació.

  • marcapassos_hub